Usługi dla firm

Instalacje dla firm na terenie całej Polski

Us??ugi dla firm


  • sieci magistralne i strukturalne, ip, ??wiat??owodowe (spawanie ??wiat??owodów)
  • instalacje hfc, wifi (tak??e systemu dost?pu p??atne)
  • projektujemy i realizujemy instalacje kanalizacyjne oraz wielkobudynkowe


W zakresie: telewizja, telefon, internet, cctv - monitoring, instalacje headend, pole antenowe (telewizja wewn?trzna), nag??o??nienia, instalacje multimedialne, przeciw po??arowe, instalacje przyzywowe.