Rsat.pl - Montaż Sprzedaż Serwis Instalacje Ustawienia Anten - TV i audio Wrocław

RSAT - instalacje dla Twojego domu i firmy

15 lat do??wiadczenia, tysi?ce realizacji.

O firmie

Us??ugi dla firm

Instalacje dla firm na terenie ca??ej Polski

Poznaj ofertę

Us??ugi detaliczne

Instalacje dla Twojego domu i mieszkania.

Poznaj ofertę

Internet i telewizja

dla: kablówek, hoteli, szpitali, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów

Poznaj ofertę

O nas


Oferujemy us??ugi instalacji w domach prywatnych, a tak??e dla firm, kablówek, hoteli, szpitali, wspólnot mieszkaniowych i deweloperów. Posiadamy 15-letnie do??wiadczenie w instalacji m.in. w obszarze:  telewizja, telefon, internet, nag??o??nienie, instalacje multimedialne, pay tv, CCTV - monitoring, alarmy, instalacje przeciwpo??arowe. Gwarantujemy bezp??atny dojazd i realizacje na terenie ca??ego kraju, a g??ównym obszarem naszej dzia??alno??ci jest Dolny ??l?sk.